NEW FANTASY F1

Naziv hibrida: NEW FANTASY F1
Ranostasnost: Veoma rana
Oblik ploda: Izduženi
Tip: Crimson Sweet
Boja kore: Zelena sa svetlim prugama
Težina ploda (kg): 8-10
Boja mesa: Crvena
Komentari / Otpornost: Odlično podnosi kalemljenje i u kombinaciji sa podlogom u tipu Lagenarie pristiže veoma rano. Zbog jače lisne mase ima tamniju boju kore u odnosu na staru Fantaziju.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NEW FANTASY F1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *