MADONNA F1

Naziv hibrida                     Madonna F1

Tip paprike                         Babura

Ranostasnost                     Rana

Boja ploda                          Svetlo žuta

Dimenzije ploda (cm)    8×10

Težina ploda                      160-180 g

Način proizvodnje           op* zp*

Komentari, otpornost    Krupni plodovi, debeo perikarp (meso), odličan prinos

Snažna biljka, ujednačenih kvalitetnih i teških tro i četvorokomornih plodova. Boja plodova je svetlo žuta sa postepenim prelaskom u crvenu.

Odlični rezultati u proizvodnji u zaštićenom prostoru i otvorenom polju.

Description

Naziv hibrida                     Madonna F1

Tip paprike                         Babura

Ranostasnost                     Rana

Boja ploda                          Svetlo žuta

Dimenzije ploda (cm)    8×10

Težina ploda                      160-180 g

Način proizvodnje           op* zp*

Komentari, otpornost    Krupni plodovi, debeo perikarp (meso), odličan prinos

Snažna biljka, ujednačenih kvalitetnih i teških tro i četvorokomornih plodova. Boja plodova je svetlo žuta sa postepenim prelaskom u crvenu.

Odlični rezultati u proizvodnji u zaštićenom prostoru i otvorenom polju.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MADONNA F1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *