GOLDEN BALL F1

Naziv hibrida GOLDEN BALL F1
Oblik glavice Okrugla
Boja glavice Svetlo-zelena
Težina glavice (Kg) 1,2-2,0
Dužina vegetacije (dana) 60-65
Namena Sveža potrošnja
Preporučeno vreme berbe Proleće
Komentari, otpornost Rani hibrid namenjen za proizvodnju u plastenicima i otvorenom polju. Nesto duži korenov vrat mu omogućava bolje provetravanje u prizemnom delu što rezultira manjom truleži. Takođe je i fleksibilan hibrid sa dobrom otpornošću na pucanje, koji možemo seći sa 1,2kg ali i ostaviti da i dalje naliva do 2kg.

Category: Tags: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GOLDEN BALL F1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *