FANTASY F1

Naziv hibrida: FANTASY F1
Ranostasnost: Rana
Oblik ploda: Izduženi
Tip Crimson: Sweet
Boja kore: Zelena sa svetlim prugama
Težina ploda (kg): 8-12
Boja mesa: Crvena
Komentari / Otpornost: Dobro poznat hibrid, izuzetnog kvaliteta mesa i količine šećera (12,5-13,8 % brixa) zbog kojih je često pobeđivao na bostanijadama, sada je zahvaljujući kalemljenju prevazišao bolesti, pre svega Fusarium, a usled bujnije lisne mase i bolje pokrivenosti plodova, bledu boju kore. Kod nekalemljenog rasada, bolja zasenjenost plodova može se postići gušćom sadnjom. Ukoliko se planira rana proizvodnja, potrebno je zbog visokih zahteva za višim temperaturama rasaditi biljke u već dobro zagrejano zemljište. U takvim uslovima ovaj hibrid će postići izuzetnu ranostasnost i stići za branje pre drugih hibrida sličnih karakeristika.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FANTASY F1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *