CHIEF F1

Naziv hibrida                                      CHIEF  F1

Oblik cvasti                                         Okruglasta

Boja glavice                                        Plavkasto-zelena

Težina glavice (Kg)                           0,35- 0,5

Dužina vegetacije (dana)              Veoma rani, u prolećnoj proizvodnji 60-65 dana, u letnjoj oko 50 dana

Biljaka x 1000 po ha

Namena                                               Sveža potrošnja

Preporučeno vreme berbe

Komentari, otpornost                    Namenjen najranijoj sadnji u zaštićenom prostoru i proizvodnjina otvorenom u glavnom delu sezone. Niska stabljika i umerena bujnost biljke omogućava gušću sadnju i veći prinos po jedinici površine. Nakon sečenja glavne cvasti sa rastom kreću bočni zaperci.

Category: Tags: ,

Description

Naziv hibrida                                      CHIEF  F1

Oblik cvasti                                         Okruglasta

Boja glavice                                        Plavkasto-zelena

Težina glavice (Kg)                           0,35- 0,5

Dužina vegetacije (dana)              Veoma rani, u prolećnoj proizvodnji 60-65 dana, u letnjoj oko 50 dana

Biljaka x 1000 po ha

Namena                                               Sveža potrošnja

Preporučeno vreme berbe

Komentari, otpornost                    Namenjen najranijoj sadnji u zaštićenom prostoru i proizvodnjina otvorenom u glavnom delu sezone. Niska stabljika i umerena bujnost biljke omogućava gušću sadnju i veći prinos po jedinici površine. Nakon sečenja glavne cvasti sa rastom kreću bočni zaperci.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CHIEF F1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *