AminoQuelant®Ca

Kalcijum sa aminokiselinama

aminoq-ca

AminoQuelant®Ca ima dvostruku ulogu u suočavanju sa nepovoljnim
uslovima

Sprečava i rešava nedostatke kalcijuma
Smanjuje probleme sa kalcijumom
Daje čvršću kožu iplodove(bolji kvalitet iduže čuvanje)
Veća otpornost na prodiranje bolesti (Botrytis)

Biostimultantsko delovanje
– aminokiseline dobijene enzimatskom hidrolizom
(Bioiberica Farmaceutska Tehnologija).
– potpuna ponuda svih amino kiselina koje trebaju biljci
– slobodne amino kiseline su isključivo u “L-obliku “ ,
jedinom aktivnom obliku (zato što se proizvode enzimima).
Normalni uslovi: Biljka proizvodi sopstvene aminokiseline

STRESNI USLOVI: BILJNI METABOLIZAM SE USPORAVA I
PROIZVODNJA AMINOKISELINA SE SMANJUJE ŠTO
DOVODI DO MANJEG PORASTA / KVALITETA

AmiCa

Aminokiseline sa kalcijumom
Karakteristike:
– mali molekuli, kalcijum helatiziran sa slobodnim aminokiselinama, lako usvojiv za biljke i plodove

Sastav:
Kalcijum 10,5%
Slobodne aminokiseline 7,4%
Organski azot 3,7%
pH 2-5

Dejstvo:
– brzo popravlja nedostatak kalcijuma i preventivno sprečava pojavu različitih fizioloških bolesti prouzrokovanih nedostatkom kalcijuma
– poboljšava kvalitet, čvrstinu i dugotrajnost plodova voća i povrća
– sadržaj aminokiselina ubrzava dejstvo kalcijuma i ima antistresni efekat
– pomaže biljkama da povećaju procenat zametnutih plodova